Home 2017-04-25T09:02:14+00:00
Contact met ons opnemen?
  • Bent u op zoek naar een gespecialiseerde en betrokken advocaat?
  • Wilt u helder, deskundig en nuchter advies?
  • Spreekt een duidelijke tariefafspraak u aan?

Welkom bij Olie & De Jonge Advocaten!

Juridische professionals in hartje Zeeland

Actueel

Hof Den Haag vernietigt vaststellingsovereenkomst wegens ontbreken tussenkomst advocaat.

Op 30 mei 2017 heeft het Hof Den Haag een tussen een ziekenhuis en patiënt gesloten vaststellingsovereenkomst vernietigd. Het hof oordeelde in deze zaak – waarin sprake was van ernstig lichamelijk en psychisch letsel als gevolg van een serieuze medische fout – dat het ziekenhuis er in redelijkheid niet toe had mogen overgaan met de patiënt een finale vaststellingsovereenkomst te sluiten, zonder dat de patiënt werd bijgestaan door een ter zake kundig advocaat.

Nieuwe rechten voor slachtoffers in wetboek van strafvordering per 1 april 2017

De EU-richtlijn “Minimumnormen slachtoffers van strafbare feiten” is per 1 april 2017 in Nederland in werking getreden. Met de wet zijn nieuwe rechten voor slachtoffers opgenomen in het wetboek van strafvordering.

Nieuwe medewerker per 1 maart 2017: Sophie Veldhof

Op 1 maart 2017 is Sophie Veldhof bij ons kantoor in dienst getreden. Zij is in 2015 afgestudeerd en was hiervoor werkzaam bij TDNL strafrechtadvocaten te Breda. Zij is werkzaam in de straf- en civiele praktijk. Met veel enthousiasme komt zij ons team versterken.