Bouwrecht

Bouwrecht2018-03-28T15:43:40+00:00

Geschil over een aannemingsovereenkomst, onderhanden werk of
meer-/minderwerk?

Uw advocaat:
Fleur Alting-Landa
Caroline Haans
Jaap de Jonge

Vraagbaak