Bouwrecht

Bouwrecht 2017-01-17T14:28:19+00:00

Geschil over een aannemingsovereenkomst, onderhanden werk of
meer-/minderwerk?

Uw advocaat:
Fleur Alting-Landa
Caroline Haans
Jaap de Jonge
Jeroen Quist

Vraagbaak