Niels Ketelaar is begin 2018 (strafrechtelijk) afgestudeerd aan de Universiteit Tilburg. Tijdens en na zijn studie heeft hij ervaring opgedaan bij het Openbaar Ministerie en de rechtbank. Sinds augustus 2018 is hij werkzaam als advocaat bij Olie & De Jonge advocaten. Niels Ketelaar heeft zich in zijn praktijk met name toegelegd op het straf- en familierecht.

“Een belangrijke eigenschap die voor mij op de voorgrond staat binnen het werk als advocaat, is integriteit. Een cliënt moet te allen tijde kunnen rekenen op een realistisch beeld van zijn of haar zaak. Heldere communicatie en vertrouwelijkheid zijn daarvoor van essentieel belang. Daar komt natuurlijk bij dat een cliënt het gevoel moet hebben vrijelijk zijn of haar verhaal te kunnen vertellen en dat erop vertrouwd kan worden dat alles wat besproken wordt, tussen de cliënt en de advocaat blijft. Ik zie dat als de basis voor een gezonde samenwerking.

Als geboren en getogen Zeeuw vind ik het verder belangrijk om over een gezonde portie nuchterheid en doorzettingsvermogen te beschikken. Met deze karaktereigenschappen probeer ik mijn cliënten zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mijn bijzondere interesse gaat daarbij uit naar het strafrecht. Iedere verdachte, ongeacht de ernst van het ten laste gelegde en hetgeen derden daarvan ook mogen zeggen of vinden, heeft recht op een advocaat die ten volle voor zijn of haar belangen strijdt. Vanuit eerdere werkervaringen bij het Openbaar Ministerie en de rechtbank weet ik namelijk als geen ander dat de mens achter de verdachte ertoe doet. Het verhaal wat daaruit voortvloeit zorgt veelal voor een geheel andere indruk dan de wijze waarop de buitenwereld vaak naar een strafzaak kijkt.

Familierecht is eveneens een rechtsgebied waarvoor ik bijzondere aandacht heb. Als advocaat opereer je binnen dit rechtsgebied – net als binnen het strafrecht – in een speelveld waar de belangen ontzettend groot zijn. Mijn doel is dan ook om een resultaat te bereiken dat voor de cliënt voldoening geeft en waarmee hij of zij verder kan in het leven. Dat is mijn motivatie en hetgeen waarvoor ik advocaat geworden ben!”