Kosten:

Wist u dat:

  • Een gratis, oriënterend eerste gesprek van een half uur voor een nieuwe cliënt altijd mogelijk is?
  • Onze advocaten het belangrijk vinden om aan het begin van uw zaak een heldere, op maat gemaakte afspraak over de advocaatkosten te maken?
  • Advocaatkosten beperkt zijn als u voor gefinancieerde rechtsbijstand in aanmerking komt (toevoeging)?
  • Advocaatkosten in letselschadezaken in veel gevallen volledig op de aansprakelijke partij te verhalen zijn én dat in letselschadezaken no-cure-no-pay mogelijk is?

Algemene voorwaarden:

Olie & De Jonge Advocaten is een maatschap van de advocaten Jaap de Jonge, Caroline Haans en Maaike Breewel-Witteveen. Kiest u voor Olie & De Jonge Advocaten, dan zijn op onze werkzaamheden de Algemene Voorwaarden van toepassing. U kunt deze hier lezen.

Klachtenregeling:

Hoewel wij er uiteraard naar streven om u tot volle tevredenheid van dienst te zijn, kan het voorkomen dat u het niet eens bent met de wijze waarop in een concreet geval bijstand is verleend. Ons kantoor heeft een interne klachtenregeling. Die houdt in dat u uw klacht kunt voorleggen aan een klachtenfunctionaris. Deze onderzoekt uw bezwaar en tracht in overleg met u en met uw advocaat tot een bevredigende oplossing te komen. De klachtenfunctionaris is mr. J.M. (Jaap) de Jonge. Bij hem kunt u terecht met eventuele klachten over de behandeling van uw zaak. Lukt het niet om door middel van de interne klachtenregeling tot een oplossing te komen, dan is het mogelijk om het geschil voor te leggen aan de Deken van de Orde van advocaten in het arrondissement Zeeland-West-Brabant. Onze kantoorklachtenregeling vindt u hier.

Privacyverklaring:

Olie & De Jonge Advocaten verwerkt persoonsgegevens. Dit gebeurt deels geautomatiseerd, deels handmatig en in ieder geval zorgvuldig. Hier kunt u ons Privacy Statement lezen.