Kosten:

Wist u dat:

  • Een gratis, oriënterend eerste gesprek van een half uur voor een nieuwe cliënt altijd mogelijk is?
  • Onze advocaten het belangrijk vinden om aan het begin van uw zaak een heldere, op maat gemaakte afspraak over de advocaatkosten te maken?
  • Advocaatkosten beperkt zijn als u voor gefinancieerde rechtsbijstand in aanmerking komt (toevoeging)?
  • Advocaatkosten in letselschadezaken in veel gevallen volledig op de aansprakelijke partij te verhalen zijn én dat in letselschadezaken no-cure-no-pay mogelijk is?

Algemene voorwaarden:

Olie & De Jonge Advocaten is een maatschap van de advocaten Jaap De Jonge en Dirk Veldhof. Kiest u voor Olie & De Jonge Advocaten, dan zijn op onze werkzaamheden de Algemene Voorwaarden van toepassing. U kunt deze hier lezen.

Klachtenregeling:

Hoewel wij er uiteraard naar streven om u tot volle tevredenheid van dienst te zijn, kan het voorkomen dat u het niet eens bent met de wijze waarop in een concreet geval bijstand is verleend. Ons kantoor heeft een interne klachtenregeling. Die houdt in dat u uw klacht kunt voorleggen aan een klachtenfunctionaris. Deze onderzoekt uw bezwaar en tracht in overleg met u en met uw advocaat tot een bevredigende oplossing te komen. De klachtenfunctionaris is mr. J.M. (Jaap) de Jonge. Bij hem kunt u terecht met eventuele klachten over de behandeling van uw zaak. Lukt het niet om door middel van de interne klachtenregeling tot een oplossing te komen, dan is het mogelijk om het geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.

Privacyverklaring:

Olie & De Jonge advocaten verwerkt persoonsgegevens. Dit gebeurt deels geautomatiseerd, deels handmatig en in ieder geval zorgvuldig.

De hiervoor bedoelde persoonsgegevens betreffen veelal de gegevens die op uw legitimatiebewijs staan en uw overige contactgegevens. In sommige gevallen verwerken we ook andere bijzondere persoonsgegevens, zoals medische informatie of informatie over uw justitieel verleden. We voeren deze verwerking uit op grond van uw toestemming of omdat het noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de door u aan ons kantoor verstrekte opdracht of een gerechtelijke procedure. Veelal krijgen we deze gegevens rechtstreeks van u, maar in sommige gevallen ook via derden (zoals het Openbaar Ministerie, de gemeente, het Kadaster of een arts). We bewaren onze dossiers (met uw persoonsgegevens) ten minste 7 jaren in het archief, dan wel langer indien de wet dat vergt.

Indien u inzage wenst in uw persoonsgegevens, dan kan dat. U kunt dit verzoek richten tot mr. J.M. de Jonge (jonge@oliedejonge.nl). Daarnaast hebt u het recht op rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Deze rechten zijn echter niet absoluut. Olie & De Jonge advocaten kan er een zwaarwegend belang bij hebben uw persoonsgegevens te bewaren, ook wanneer u heeft aangegeven dat u wenst dat deze gegevens worden verwijderd of aangepast. Uw vragen en verzoeken hieromtrent kunt u eveneens aan mr. J.M. de Jonge (jonge@oliedejonge.nl) richten.

Alhoewel we ervan uitgaan dat het navolgende niet nodig zal zijn, wijzen we u er toch even op. Indien u over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons kantoor niet tevreden bent, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.