Cliënten van ons kantoor zijn gewend om op onze maandelijkse declaraties een bedrag aan honorarium en een bedrag aan kantoorkosten terug te vinden. De kantoorkosten hadden betrekking op allerlei bij de behandeling van een zaak te maken kosten, zoals uittreksels uit de gemeentelijke basisadministratie en uit het handelsregister bij de kamer van koophandel. Ook deurwaarderskosten voor het uitbrengen van dagvaardingen vielen onder de kantoorkosten. Steeds meer cliënten, waaronder met name ook verzekeraars, geven de voorkeur aan een all-in tarief voor zowel het honorarium als de kantoorkosten.

Wij hebben besloten hieraan tegemoet te komen en voor alle nieuwe zaken vanaf 1 juli 2017 geldt een tarief waarbij honorarium en kantoorkosten zijn samengevoegd onder de noemer honorarium. U zult in die zaken de kantoorkostenregel dus niet meer tegen komen op onze declaraties. Voor zaken tot 1 juli 2017 handhaven wij de oorspronkelijke splitsing in honorarium en kantoorkosten, gelet op de met cliënten gemaakte afspraken. Als u hierover vragen hebt kunt u altijd even contact opnemen met de advocaat die uw zaak behandelt.