Het Ministerie van Veiligheid & Justitie heeft aangekondigd de justitiële jeugdinrichtingen Intermetzo te Lelystad per 2017 en Juvaid te Veenhuizen en Het Keerpunt in Cadier en Keer per 2018 te gaan sluiten, naast de sluiting van JJI Eikenstein medio 2016.De ruim 500 jeugd(straf)rechtadvocaten in Nederland geven aan dat het overduidelijk is dat de resocialisatie van de jeugdigen door de sluitingen in het gedrang komt;

  • Na sluiting zal het voor veel jeugdigen nog moeilijker, zo niet onmogelijk worden om nachtdetentie te krijgen en op die manier overdag naar school, werk of stage te kunnen gaan;
  • Daarnaast zullen ouders en hulpverleners (en advocaten) verder moeten reizen en vanwege de hoge kosten en tijdsbemoeienis minder persoonlijk contact met de jongere hebben, met isolement als mogelijk gevolg. Genoemde personen zijn essentieel voor het beperken van recidive;
  • De afstand levert daarnaast problemen op voor het verkrijgen van scholing, werk en/of stage in het kader van het Scholings- en Trainingsprogramma (STP) tijdens de PIJ;
  • De afstand tot de rechtbanken in o.a. Limburg en Noord-Nederland vanuit de vier inrichtingen die overblijven, is enorm. Dit betekent dat rechtbanken met deze reistijd rekening moet gaan houden bij het plannen van (ochtend)zittingen en dat jeugdigen urenlang in een bus van Dienst Vervoer & Ondersteuning moeten zitten om op een raadkamer-, regie-, pro forma- of inhoudelijke zitting te kunnen verschijnen. Veelal betekent dit ook een urenlang verblijf in het cellencomplex van de rechtbank. Hiermee zijn hele dagen gemoeid, wat de gemoedstoestand van een minderjarige voorafgaand of na een belangrijke zitting geen goed doet.

De besturen van de verenigingen van jeugdrechtadvocaten (VNJA, JRAA, VJAR, HVJA en de Alkmaarse werkgroep jeugdrecht) roepen de Minister en de Staatssecretaris dan ook in een persbericht op om af te zien van dit plan, althans de sluiting uit te stellen zolang lokale voorzieningen voor voorlopige hechtenis en detentie nog niet van de grond zijn gekomen. Het volledige persbericht kunt u hier lezen.