Het Wetsvoorstel zorg- en affectieschade heeft in de eerste plaats tot doel erkenning te verschaffen van het door naasten ondervonden leed als gevolg van ernstig letsel of het overlijden van een naaste.

Het voorstel voorziet in een recht op de vergoeding van affectieschade. Daarnaast worden voor letselschadeslachtoffers en hun naasten de mogelijkheden verruimd om zorgschade vergoed te krijgen (kosten verzorging, verpleging en begeleiding). De Raad voor de Rechtspraak stelt echter vraagtekens bij het wetsvoorstel. Uit het wetgevingadvies van de Raad voor de Rechtspraak volgt dat verduidelijking van het wetsvoorstel nodig is. Zo moet er antwoord gegeven op de vraag hoe en op welk moment  je kunt vaststellen dat letsel ‘ernstig en blijvend’ is? En kunnen veroorzakers de schadevergoeding wel betalen? Als dat niet het geval is, wie draait daar dan voor op?

Joke van den Dries en Caroline Janssen zullen u op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen met betrekking tot dit wetsvoorstel en eventuele aanpassingen die als gevolg van dit advies worden aangebracht.