De afgelopen maanden hebben veel jeugdrechtadvocaten zich uitgesproken over de vergoeding van advocaatkosten voor bijstand tijdens de minderjarigenpiket. Sinds 1 juni 2019 is het verplicht om een advocaat bij het politieverhoor aanwezig te laten zijn. Dat heeft geleid tot een aanzienlijke toename van werk, waar geen compensatie tegenover stond. Voor een aantal advocaten was dit zelfs reden om in het geheel te stoppen met bijstand van minderjarigen tijdens de piketfase. Vorige week liet minister Dekker via Twitter weten de noodzaak van het probleem in te zien en verklaarde hij dat hij de zaak zou gaan ‘fixen’. Deze week liet Dekker weten de vergoeding voor het minderjarigenpiket te verhogen. Onze collega en tevens voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Jeugdrechtadvocaten Cindy Koole is blij met deze ontwikkeling. In onderstaand artikel kunt u haar reactie lezen op het besluit van Dekker: https://www.destentor.nl/deventer/toch-hogere-vergoeding-advocaten-in-jeugdstrafrecht~a057a5800/