Met ingang van 1 januari 2017 zijn de Richtlijnen Letselschade aangepast. De bedragen van de Richtlijn Studievertraging zijn per 1 januari 2017 gewijzigd, evenals die van de Richtlijn Kilometervergoeding.

De Letselschade Richtlijnen zijn tot stand gekomen in de Werkgroep Materiële Normering. In deze projectgroep zijn de ANWB, de Federatie van Slachtofferorganisaties, het Nederlands Instituut van Register Experts (NIVRE), de branchevereniging Nederlandse Letselschade Experts (NLE), het Personenschade Instituut Verzekeraars (PIV), het Verbond van Verzekeraars (aansprakelijkheid- en rechtsbijstandverzekeraars) en de vereniging van Letselschade Advocaten (LSA) vertegenwoordigd. De richtlijnen zijn opgesteld om veel voorkomende discussies over dezelfde onderwerpen, waar het soms ook gaat om relatief geringe bedragen, te voorkomen. Ze zijn in principe van toepassing op de meeste standaard zaken. In ieder geval hoeft er bij de toepassing van De Letselschade Richtlijnen geen concreet bewijs van de schade te worden geleverd.

De normbedragen worden ieder jaar opnieuw tegen het licht gehouden en waar nodig bijgesteld. De wijzigingen worden bekendgemaakt op de website van de Letselschaderaad.

Per 1 januari 2017 zijn de Richtlijn Studievertraging en de Richtlijn Kilometervergoeding aangepast. De volledige wijzigingen kunt u hier lezen, maar komt er voor de kilometervergoeding op neer dat deze naar beneden is bijgesteld en nu € 0,26 bedraagt. De bedragen van de Richtlijn Studievertraging zijn geïndexeerd op basis van het loonindexcijfer.