Op 1 juli 2016 zijn wetswijzigingen in werking getreden die tot gevolg hebben dat de rechten van slachtoffers in strafzaken zijn uitgebreid. Deze wetswijzigingen zien op een uitbreiding van het spreekrecht en van de uitkeringsmogelijkheden door het Schadefonds Geweldsmisdrijven.

De wijzigingen in de wet maken onbeperkt spreekrecht in de rechtszaal mogelijk  voor slachtoffers van ernstige misdrijven. Zij kunnen voortaan ook zeggen wat ze bijvoorbeeld vinden van de schuld van de verdachte en wat de straf zou moeten worden. Tot nu toe mogen slachtoffers zich alleen uitlaten over wat het misdrijf voor hen persoonlijk betekent.

Verder worden de mogelijkheden tot een uitkering uit het Schadefonds uitgebreid. Na inwerkingtreding van de wetswijzigingen kunnen ook nabestaanden van slachtoffers van dood door schuld in aanmerking komen voor een tegemoetkoming uit het Schadefonds. Als het Schadefonds het aannemelijk acht dat het slachtoffer om het leven is gekomen door een misdrijf ingevolge artikel 6 Wegenverkeerswet 1994 of artikel 307 Wetboek van Strafrecht, kan een uitkering worden toegekend. Verder is van belang dat de termijn van indiening voor alle aanvragen bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven wordt verruimd. Deze termijn was drie jaar en wordt verruimd naar tien jaar.

Voor meer informatie over dit onderwerp, kunt u contact opnemen met onze letselschadespecialist Caroline Janssen.