Op dinsdag 12 april jl. heeft de Vereniging van Nederlandse Jeugdrechtadvocaten (VNJA) haar 10 jarig bestaan gevierd. Cindy Koole, voorzitter van de VNJA, blikt met trots en tevredenheid terug op deze geslaagde dag, waaraan 140 advocaten hebben deelgenomen.

Inhoudelijk werd de diepte opgezocht met vier zeer gewaardeerde sprekers: mr. Marie-Louise van Maarseveen (officier van justitie Jeugd Gezin & Zeden), mr. Alexandra Barendsen (Defense for children), mr. Coby van der Kooi (beleidsmedewerker Kinderombudsman) en mr. Hans Anker (advocaat (jeugd)strafrecht). Een feestelijke omlijsting werd verzorgd door de Meesters aan de Maas, met muzikale ondersteuning van Mark Lotterman, en Dennis van Overbeeke met een oud-pupil (jeugdreclassering).

VNJA

Cindy Koole opent het congres van de VNJA (www.vnja.nl).