Met de nieuwe Wet werk en zekerheid beoogt de wetgever allereerst de positie van flexwerkers te versterken. Daarnaast wordt beoogd het ontslagrecht sneller, goedkoper en eerlijker te maken.

Vanuit diverse hoeken is kritiek geuit op het wetsvoorstel en wordt betwijfeld of de doelstellingen kunnen worden behaald. Desondanks ging de Eerste Kamer op 10 juni 2014 akkoord met het wetsvoorstel. De wijzigingen zullen gefaseerd (deels per 1 januari en deels per 1 juli 2015) worden ingevoerd en wijzigen het arbeidsrecht radicaal. Jeroen Quist heeft in een artikel in Het Ondernemersbelang de belangrijkste wijzigingen voor ondernemers op een rij gezet.

Voor meer informatie of vragen over – bijvoorbeeld – het Wwz-proof maken van arbeidsovereenkomsten, nodigen wij u uit contact op te nemen met Jeroen Quist, Jaap de Jonge of Fleur Alting-Landa.