In aflevering 1 (2015) van het tijdschrift Jurisprudentie Aansprakelijkheid (JA) zijn twee noten opgenomen van advocaten van ons kantoor. Jeroen Quist, Joke van den Dries en Caroline Janssen hebben juridisch verklarend commentaar gegeven op drie uitspraken van rechtbanken.

Jeroen Quist heeft commentaar gegeven op twee asbestzaken (van de Rechtbank Den Haag en de Kantonrechter Midden-Nederland), waarin de letselschadevordering centraal staat van personen die in de uitoefening van hun werkzaamheden mesothelioom hebben opgelopen. De rode draad in beide uitspraken en in de noot (die u hier kunt lezen) is de beantwoording van de vraag of de vordering inmiddels is verjaard.

Joke van den Dries en Caroline Janssen hebben commentaar gegeven op een uitspraak van de Rechtbank Amsterdam. Deze uitspraak heeft betrekking op een motorsurveillant die bij de uitvaart van Prinses Juliana in 2004, bij het passeren van een controlepost, een slagboom op zijn helm/hoofd heeft gekregen. De aansprakelijkheid staat vast, maar er is discussie over (het causaal verband tussen) het ongeval en de klachten en beperkingen. In de noot (die u hier kunt lezen) is met name stil gestaan bij de bewijsproblematiek die als gevolg van de discussie is ontstaan.