In aflevering 4 (2015) van het tijdschrift Jurisprudentie Aansprakelijkheid (JA) zijn twee noten opgenomen van advocaten van ons kantoor. Jeroen Quist en Caroline Janssen hebben juridisch verklarend commentaar gegeven op uitspraken van een rechtbank en een gerechtshof.

Jeroen Quist heeft commentaar gegeven op een uitspraak van het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, waarin de letselschadevordering centraal staat van een apothekersassistente die werkzaam was in een apotheek die 24 uur per dag geopend is.  Op een nacht, toen werkneemster alleen aan het werk was, werd de apotheek overvallen. Drie personen waren de apotheek via de achterzijde binnengedrongen. Uit angst is de werkneemster uit een raam op de bovenverdieping aan de voorzijde van de apotheek gesprongen. Daarbij heeft werkneemster letsel opgelopen. Jeroen Quist geeft in de noot (die u hier kunt lezen) een helder overzicht van de rechtspraak over werkgeversaansprakelijkheid bij overvallen.

Verder heeft Caroline Janssen commentaar gegeven op een uitspraak van de Rechtbank Gelderland. Deze uitspraak heeft betrekking op een verkeersongeval. Een motorrijder heeft een fietser willen inhalen. Tijdens het inhalen slaat de fietser linksaf zonder richting aan te geven. De motorrijder komt in botsing met de fietser, komt ten val en breekt (onder meer) zijn rechter sleutelbeen. De motorfietser probeert in deze (deelgeschil)procedure zijn schade te verhalen op de fietser. In de noot (die u hier kunt lezen) is met name stil gestaan bij de toetsing van het overmachtsverweer.