In aflevering 10 van het tijdschrift Jurisprudentie Aansprakelijkheid (JA) is een noot opgenomen van Joke van den Dries en Caroline Janssen. In deze noot hebben zij juridisch verklarend commentaar gegeven op de uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland van 17 september 2014.

De uitspraak (die u hier kunt lezen) heeft betrekking op een letselschadezaak. De uitspraak bevat een aantal interessante overwegingen over de schadepost verlies aan verdienvermogen en daarmee samenhangende onderwerpen. Het betreft een deelgeschilprocedure waarin aan de rechtbank onder meer verzoeken zijn voorgelegd met betrekking tot respectievelijk de vaststelling van (een deel van) het verlies aan verdienvermogen, een voorschot en de rekenrente.

Noot Joke van den Dries en Caroline Janssen: Annotatie JA 2014 10, 146