Op 21 maart 2018 ontving minister Hugo de Jonge van VWS een brandbrief van verscheidene verenigde jeugdrechtadvocaten. In deze brief deed mr. Cindy Koole als voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Jeugdrechtadvocaten (VNJA) een oproep tot actie aan de minister.

Volgens de jeugdrechtadvocaten is er een tekort aan passende vervolgplekken in open instellingen en zijn er lange wachtlijsten voor ambulante jeugdzorg. Hierdoor verblijven jongeren langer dan noodzakelijk in een gesloten instelling. De jeugdrechtadvocaten wijden deze zorgelijke ontwikkeling aan een gebrekkig inkoopbeleid, tekort aan expertise, daadkracht en een tekort aan geld. Hun oproep is duidelijk: neem nu maatregelen zodat deze kwetsbare groep jongeren de hulpverlening en zorg krijgt die zij verdient en waar zij recht op heeft. Niet pas na nóg meer onderzoeken, debatten en evaluaties.

Naar aanleiding van deze brief krijgt de VNJA veel aandacht in de media. Lees onder meer  www.nji.nl  en  www.binnenlandsbestuur.nl 

De volledige brandbrief leest u hier.