Doorgaans dragen advocaten hun toga enkel in de rechtbank, maar onlangs werd op dit gebruik een uitzondering gemaakt. Op 1 februari 2018 vond bij het 2e Kamergebouw te Den Haag namelijk een demonstratie plaats. Ook mr. Dick Olie van ons kantoor deed hieraan mee.

Dit protest was het gevolg van de voortdurende bezuinigingen op het systeem van de gefinancierde rechtsbijstand. Olie & de Jonge advocaten is werkzaam in verschillende rechtsgebieden, waaronder de sociale advocatuur. Dit wil zeggen dat wij zaken ook “pro deo” in behandeling hebben. Hierbij betaalt de Staat (een deel van) de kosten rechtsbijstand voor minder vermogende cliënten. Door de bezuinigingen vanuit de politiek wordt dit steeds lastiger omdat de door de Staat toegekende vergoedingen vaak niet toereikend zijn. De onafhankelijke Commissie Van der Meer concludeerde dat een extra geldbedrag van € 127 miljoen noodzakelijk is om het stelsel van de gefinancierde rechtsbijstand gezond te maken. De minister van Rechtsbescherming heeft echter aangegeven dit advies niet op te volgen, hetgeen heeft geresulteerd in het protest.

Wij hopen natuurlijk dat de politiek dit signaal serieus neemt, iedereen heeft immers recht op toegang tot goede rechtsbijstand.

Foto: Mr. Dick Olie  loopt mee in het protest.