De indexatie voor alimentatie is krachtens artikel 402a boek 1 BW voor het jaar 2018 vastgesteld op 1,5 %.
Dit geldt zowel voor kinderalimentatie als voor partneralimentatie.

Ieder jaar wordt de alimentatie geïndexeerd tenzij de onderhoudsplichtigen hier anders luidende afspraken over hebben gemaakt.