De minister van Veiligheid en Justitie stelt elk jaar in november een percentage vast waarmee alle vastgestelde alimentatiebedragen op 1 januari van het nieuwe jaar automatisch wijzigen. Dit percentage is voor 2015 vastgesteld op 0,8%.

Meer informatie over dit onderwerp kunt u hier raadplegen. Ook kunt u contact opnemen met Dirk Veldhof.