Op 25 april 2019 verscheen in de Volkskrant een artikel over minderjarigen in het strafrecht. In het bijzonder wordt in dit artikel stil gestaan bij het feit dat minderjarigen nog te vaak worden opgesloten nadat zij zijn aangehouden. Ten behoeve van dit artikel werd onze jeugd(straf)rechtspecialist mr. Cindy Koole geïnterviewd.

De positie van minderjarigen in het strafrecht is, zeker wanneer het gaat om kleinere vergrijpen, al vaker onderwerp van discussie geweest. Helaas concludeerde de Kinderombudsman onlangs nog steeds dat het nog te vaak misgaat bij het aanhouden en opsluiten van minderjarigen. Juist om deze reden vraagt mr. Koole stil te staan bij de bijzonder kwetsbare positie van minderjarigen:

‘Er wordt te veel geluisterd naar de roep in de samenleving voor een hardere aanpak, terwijl strenger straffen niet per se beter is, zeker niet bij kinderen’

Het volledige artikel kunt u hier terugvinden.

Hoort u liever wat mr. Koole over dit onderwerp te zeggen heeft? Luister dan naar haar bijdrage aan het Radioprogramma “Spraakmakers” op Radio 1 van 25 april 2019 (de gehele uitzending is hier te beluisteren, waarbij mr. Koole na omstreeks 10 minuten aan het woord is).