Ons kantoor staat naast volwassen cliënten, ook minderjarige cliënten bij die in aanraking komen met justitie. Mr. Cindy Koole heeft zich op dit rechtsgebied gespecialiseerd en is voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Jeugdrechtadvocaten. Een internationaal onderwerp van gesprek voor jeugdrechtspecialisten, is de vraag hoe moet worden omgegaan met radicaliserende, geradicaliseerde en uit IS-gebied terugkerende jeugdigen. Op 22 februari 2018 vond daarom een expertmeeting plaats, waar mr. Koole en haar VNJA-collega mr. Peterse voor waren uitgenodigd.

Deze expertmeeting is onderdeel van het Europese project “Strengtening Juvenile Justice Systems in the counter-terrorism context” . Dit project vindt plaats onder leiding van het International Juvenile Justice Observatory (IJJO) en de European Counsel for Juvenile Justice (ECJJ).  In het kader van dit project, dat gefinancierd wordt door de EU, is beschreven hoe in zes verschillende Europese landen (Nederland, Frankrijk, België, Duitsland, Oostenrijk, Kroatië) wordt omgegaan met radicaliserende, geradicaliseerde en uit IS-gebied terugkerende jeugdigen. Defence for Children Nederland en Stichting 180 hebben het hoofdstuk over Nederland voor hun rekening genomen. Tevens wordt in het kader van dit project een ‘white-paper’ met best practices en aanbevelingen opgesteld ten behoeve van alle lidstaten.

Tijdens de expertmeeting werd met de projectpartners en jeugdrechtspecialisten uit Europa de onderzoeksrapporten uit de zes landen besproken en is input geleverd voor de White paper. Het was zeer waardevol om met 25 jeugdrechtspecialisten (uit wetenschap en praktijk) uit de EU over dit belangrijke en actuele onderwerp te spreken.

Voor meer informatie over dit project (en andere projecten) verwijzen wij u graag naar de website van de EJJC http://www.ejjc.org//.