De Tweede Kamer heeft op 11 december 2018 ingestemd met het wetsvoorstel Herziening partneralimentatie (wetsvoorstel 34.231). De bedoeling van dit wetsvoorstel is dat de duur van de partneralimentatie wordt teruggebracht van twaalf jaar naar maximaal vijf jaar.

Het wetsvoorstel beoogt de duur van de partneralimentatie te beperken tot de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van vijf jaar. Het wetsvoorstel kent echter een aantal uitzonderingen, namelijk:

  1. als het jongste kind onder de 12 jaar is terwijl de op de hoofdregel gebaseerde duur van de partneralimentatie al is bereikt, dan duurt de verplichting voort tot het bereiken van de 12-jarige leeftijd;
  2. als de alimentatiegerechtigde is geboren voor 1 januari 1970 en het huwelijk  minstens 15 jaar heeft geduurd, dan is er recht op 10 jaar partneralimentatie. Het is de bedoeling dat deze uitzondering vervalt 7 jaar na de inwerkingtreding van de nieuwe wet;
  3. als het huwelijk minimaal 15 jaar heeft geduurd en de alimentatiegerechtigde heeft binnen 10 jaar na de echtscheiding recht op AOW, duurt de alimentatieplicht tot de AOW-leeftijd;
  4. het bereiken van de AOW-leeftijd betekent niet automatisch het einde van de onderhoudsverplichting;
  5. In huwelijkse voorwaarden kunnen geen rechtsgeldige afspraken omtrent partneralimentatie worden opgenomen.
  6. Er blijft een beroep op een hardheidsclausule mogelijk in het geval de beëindiging zeer ingrijpend is.

De duur van het huwelijk wordt berekend over de periode vanaf de datum huwelijk tot aan de datum indiening verzoekschrift echtscheiding.

Het wetsvoorstel wordt op dit moment ter beoordeling aan de Eerste Kamer voorgelegd. Als het wetsvoorstel ook door de Eerste Kamer wordt aangenomen, dan is het de bedoeling dat de wet op 1 januari 2020 in werking treedt.

Het wetsvoorstel kent geen overgangsbepaling. De datum indiening van het verzoekschrift echtscheiding is bepalend voor de toepassing van de huidige wettelijke bepalingen, dan wel – bij indiening na  1 januari 2020 – de nieuwe regeling.

Wilt u weten wat dit voor u betekent? Neem dan contact op met mr. D.A.H. Veldhof of mevrouw mr. C.A.F. Haans.