Op 12 april 2016 bestond de Vereniging van Nederlandse Jeugdrechtadvocaten (VNJA) tien jaar. Cindy Koole (voorzitter van de VNJA) heeft recent samen met een co-auteur een artikel geschreven over de ontwikkelingen in het jeugdrecht, dat is gepubliceerd in het tijdschrift Proces.

In de afgelopen tien jaar is een hoop veranderd in jeugdrechtland. Invoering van het adolescentenstrafrecht, decentralisatie van de jeugdzorg, herziening van de kinderbeschermingsmaatregelen, meer nadruk op de toepassing van de voor minderjarigen voortvloeiende rechten uit het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) en uit andere internationale verdragen en richtlijnen, een te ontwikkelen richtlijn voor het benoemen van bijzondere curatoren, aandacht voor de positie van minderjarigen in (v)echtscheidingssituaties: slechts enige voorbeelden van belangrijke ontwikkelingen in de afgelopen jaren.

Rechtsbijstand aan minderjarigen of in zaken waarin minderjarigen zijn betrokken betekent voor de VNJA zowel oog hebben voor de rechtsbescherming van de minderjarige als voor het pedagogische aspect rond de minderjarige. In procedures over en met minderjarigen staat het belang van het kind altijd voorop. De VNJA is tien jaar geleden opgericht met als doel de rechtspositie en de rechtsingang van minderjarigen te verbeteren. Zij wil dit onder andere realiseren door ervoor te zorgen dat de minderjarige die in aanraking komt met het recht, toegang kan krijgen tot een gespecialiseerde jeugdrechtadvocaat, die het belang van de minderjarige centraal heeft staan. Er is al veel bereikt de afgelopen jaren, maar er is ook nog genoeg werk aan de winkel. Cindy Koole en co-auteur Coosje Peterse hebben in een artikel in het tijdschrift Proces (dat u hier kunt lezen) een aantal punten op het verlanglijstje van de jarige toegelicht.