Onlangs verscheen de elfde druk van het boek Sdu Commentaar Arbeidsrecht Thematisch, waaraan Jeroen Quist een bijdrage heeft geleverd. Arbeidsrecht thematisch

In deze bundel wordt door diverse auteurs commentaar gegeven op een groot aantal wetsartikelen in het arbeidsrecht. Jeroen Quist verzorgde de commentaren op de artikelen 7:611 en 7:611a Burgerlijk Wetboek. Deze wetsartikelen hebben betrekking op het goed werkgeverschap en het goed werknemerschap (de norm waaraan iedere werkgever c.q. werknemer zich behoort te houden), alsmede op de scholingsplicht, die met de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid een plaats in de wet heeft gekregen.