• Annotatie onder Rechtbank Noord-Nederland zp Leeuwarden 19 oktober 2016, JA 2017/14.
  • Annotatie onder Rechtbank Rotterdam 18 oktober 2016, JA 2017/16.
  • Annotatie onder Rechtbank Den Haag 14 juli 2016, JA 2016/166 en Rechtbank Midden-Nederland zp Utrecht 27 juli 2016, JA 2016/167.
  • J.P. Quist & C.C. Janssen, ‘Hoe open is de openeinderegeling?’, PIV Bulletin oktober 2016, p. 6 – 12.
  • Annotatie onder Kantonrechter Rechtbank Den Haag 4 mei 2016, JA 2016/113.
  • Annotatie onder Rechtbank Gelderland 29 januari 2015, JA 2015/57.
  • Annotatie onder Rechtbank Amsterdam 5 november 2014, JA 2015/3 (met J.C. van den Dries).
  • Annotatie onder Rechtbank Midden-Nederland zp Utrecht 20 augustus 2014, JA 2014/146 (met J.C. van den Dries).
  • P. Hogenhuis & C.C. Janssen, ´De toetsing van provinciale regelgeving aan de Dienstenrichtlijn´, in: B. Hessel, E. Perton en M. Schiebroek (red.), ‘De Dienstenrichtlijn decentraal. De gevolgen voor de Dienstenrichtlijn voor decentrale overheden‘, Den Haag: SDU Uitgevers 2009.