• D.N.C. Doolaege & J.P. Quist, ‘Voorwaardelijke ontbinding na ontslag op staande voet: de story continues’, TAP 2017-1, p. 4 – 13.
 • J.P. Quist, ‘Goed werkgeverschap en goed werknemerschap’, in: A.R. Houweling, P.G. Vestering & W.A. Zondag (red.), Sdu Commentaar Arbeidsrecht Thematisch Editie 2017, Den Haag: Sdu 2016, p. 409-478.
 • Annotatie onder gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (zittingsplaats Arnhem) 28 juni 2016, JA 2016/161.
 • J.P. Quist & C.C. Janssen, ‘Hoe open is de openeinderegeling?’, PIV Bulletin oktober 2016, p. 6 – 12.
 • Annotatie onder rechtbank Limburg (zittingsplaats Maastricht) 16 juni 2016, JAR 2016/174 en gerechtshof Amsterdam 12 januari 2016, JAR 2016/180.
 • D.N.C. Doolaege & J.P. Quist, ‘De voorwaardelijke ontbinding onder de WWZ: is het einde nabij?, TAP 2016-3, p. 4-24.
 • Annotatie onder rechtbank Gelderland (zittingsplaats Arnhem) 9 februari 2016, JAR 2016/81.
 • Annotatie onder gerechtshof Den Haag 15 september 2015, JA 2015/169.
 • J.P. Quist, ‘Goed werkgeverschap en goed werknemerschap’, in: A.R. Houweling, P.G. Vestering & W.A. Zondag (red.), Sdu Commentaar Arbeidsrecht Thematisch Editie 2016, Den Haag: Sdu 2015, p. 387-444.
 • Annotatie onder gerechtshof ‘s-Hertogenbosch 2 juni 2015, JA 2015/116.
 • Annotatie onder gerechtshof ‘s-Hertogenbosch 10 februari 2015, JA 2015/60.
 • Annotatie onder rechtbank Den Haag 5 november 2014, JA 2015/9 en rechtbank Midden-Nederland, kantonrechter locatie Utrecht, 10 november 2014, JA 2015/18.
 • A.R. Houweling & J.P. Quist, ‘Goed werkgeverschap en goed werknemerschap’, in: C.J. Loonstra & W.A. Zondag (red.), Arbeidsrecht Thematisch 2015, Den Haag: Sdu Uitgevers 2014.
 • J.P. Quist, ‘Gezichtspuntencatalogi in de civiele rechtspraktijk’, Advocatenblad september 2014, p. 30-32.
 • J.P. Quist, Gezichtspunten in het privaatrecht, in het bijzonder het arbeidsrecht (diss. EUR), Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2014.
 • Annotatie onder HR 12 juli 2013, JIN 2013/128.
 • B.J.J.C. Boot & J.P. Quist, ‘Proceskostenveroordeling: niet alles of niets’, Advocatenblad 2011, nr. 8, p. 27-29.
 • J.P. Quist, ‘Ontslag op staande voet (wegens strafrechtelijke veroordeling): weinig ruimte voor algemene regels’, TAP 2011/3, p. 99-105.
 • J.P. Quist, ‘De werkgever en het kelderluik. Over toepassing van de Kelderluik-criteria bij artikel 6:162 en artikel 7:658 BW’, ArA 2010/1, p. 3-48.
 • J.P. Quist, ‘Kennelijk onredelijk ontslag: ook na Van de Grijp/Stam en Rutten/Breed behoefte aan (meer) voorspelbaarheid en rechtszekerheid’ TAP 2010/2, p. 60-67.
 • C.J. Loonstra en J.P. Quist, ‘The Dutch Supreme Court versus the lower Courts: summary dismissal and the catalogue of viewpoints’, in: N. Huls, M. Adams & J. Bomhoff, The legitimacy of Highest Courts’ Rulings, The Hague: TMC Asser Press 2009, p. 343-368.
 • C.J. Loonstra & J.P. Quist, ‘Gezichtspuntencatalogi in het arbeidsrecht: de omstandigheden van het geval geïnventariseerd’, ArA 2008/3, p. 4 e.v.
 • J.G. Cabboort & J.P. Quist, ‘De Wet OM-afdoening in civilibus. Civielrechtelijke complicaties van de onherroepelijke strafbeschikking’, Verkeersrecht 2008, nr. 11, p. 338-342.
 • J.G. Cabboort & J.P. Quist, ‘Gedwongen hoger beroep. Over herstel van strafvonnissen’, Advocatenblad 2007, nr. 16, p. 690-692.
 • J.P. Quist, ‘Leeftijd als omstandigheid van het geval in het ontslagrecht’, in: G.W. van der Voet & A.R. Houweling (red.), Wat doen we met de oudere werknemer?, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2007, p. 73-101.
 • J.P. Quist, ‘Procesrechtelijke aspecten van de gezichtspuntenrechtspraak bij ontslag op staande voet’, Sociaal Recht 2007-9, p. 290-298.
 • J.P. Quist, ‘De gezichtspuntencatalogus bij ontslag op staande voet: wordt de Hoge Raad op de voet gevolgd?’, ArA 2007-1, p. 4-46.
 • J.P. Quist, Het concurrentiebeding nader beschouwd. Een vergelijking tussen het (huidige en komende) Nederlandse recht en de Belgische regeling, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2004.
 • J.P. Quist, ‘Wetsvoorstel 28 167: de onevenwichtigheid hersteld?’, SMA 2004-3, p. 111-122.
 • J.P. Quist, ‘Arbitrage: (nog steeds) van alle markten thuis’, in: M.A. Loth & C.J. Loonstra (red.), De zaak berecht, het geschil beslecht, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2003.