Voor het eerst in de geschiedenis gaan medewerkers in de jeugdzorg vandaag de barricade op. Jarenlange bezuinigingen hebben geleid tot een tekort aan jeugdzorgwerkers en wachtlijsten die steeds sneller groeien. Kinderen die hulp nodig hebben moeten om die reden vaak maandenlang wachten op een plek, met alle gevolgen van dien. Ondanks herhaalde noodkreten heeft het kabinet tot op heden geen actie ondernomen waardoor jeugdzorgwerkers zich genoodzaakt voelen om te staken. Vakbonden FNV en CNV eisen 950 miljoen euro van minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om de huidige problematiek aan te pakken.

Onze collega Cindy Koole komt als advocaat en voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Jeugdrechtadvocaten (VNJA) vaak in aanraking met jongeren die de gevolgen van deze problemen aan den lijve ondervinden. Ook onze collega’s Dirk Veldhof en Caroline Haans horen regelmatig over schrijnende situaties binnen de jeugdzorg vanuit hun familierechtpraktijk. Ons kantoor ondersteunt de acties die vandaag gevoerd worden dan ook van harte.