Met ingang van 1 januari 2015 treedt de Wet hervorming kindregelingen in werking. Dit heeft tot gevolg dat er vanaf 2015 vier regelingen bestaan die ouders financieel ondersteunen. Tevens wijzigt als gevolg hiervan de alimentatierekenmethode.Op de website van de rijksoverheid is aangegeven dat vanaf 2015 de volgende vier kindregelingen van toepassing zijn: kinderbijslag, het kindgebonden budget, de combinatiekorting en de kinderopvangtoeslag. De overige regelingen verdwijnen of ze gaan op in andere regelingen. De alleenstaande oudertoeslag in de bijstand, de alleenstaande ouderkorting en het fiscaal voordeel bij het betalen van kinderalimentatie komen te vervallen. Daar staat tegenover dat het kindgebonden budget wordt verhoogd. Het kindgebonden budget wordt bij een inkomen van de verzorgende ouder onder de € 19.767,00 extra verhoogd met de ‘alleenstaande ouderkop’ (€ 3.050,00 in 2015). De afschaffing van de regelingen werkt door in de berekening van het alimentatiebedrag. De draagkracht van de alimentatieplichtige wordt hierdoor namelijk lager, terwijl het alimentatiebedrag ongewijzigd blijft.De expert groep Alimentatienormen heeft in verband met deze wet hier aanpassingen bekend gemaakt van de rekenmethode.

Voor meer informatie of vragen over de gevolgen van deze regeling voor uw alimentatie, nodigen wij u uit contact op te nemen met Dirk Veldhof.