Dit jaar bestond het Verdrag voor de Rechten van het Kind 30 jaar. Bij “Via Almata” werd hier op 20 november 2019 tijdens Kinderrechtendag bij stil gestaan. Ook onze jeugd(straf)rechtspecialist mr. Cindy Koole was hierbij aanwezig.

Zij heeft hierbij onder meer aandacht gevraagd voor het feit dat kinderen niet “zomaar” mogen worden opgesloten: ‘Je mag kinderen niet zomaar opsluiten. Dat mag alleen als een jeugdrechter besluit dat het niet anders kan. En als het moet, dan moet er goed voor je gezorgd worden.

Je moet onderwijs krijgen en als het kan contact met je familie. Een advocaat kan je helpen om op te komen voor je rechten.’

Wilt u meer lezen over dit onderwerp? Klik dan hier.