Op 1 juli 2015 is wederom een gedeelte van de Wet werk en zekerheid in werking getreden. Vanaf deze datum is het ontslagrecht ingrijpend gewijzigd. Hoewel de praktijk op bepaalde punten soms met vragen zit over de toepassing van de nieuwe wet, wordt er (gelukkig) ook steeds meer duidelijk. Onlangs werden enkele besluiten en regelingen gepubliceerd, waarin nader invulling wordt gegeven aan verschillende nieuwe wetsbepalingen. Zo is nu duidelijk geworden onder welke voorwaarden de werkgever bepaalde kosten (zoals opleidingskosten en kosten voor outplacement) in mindering mag brengen op de (nieuwe) transitievergoeding bij ontslag. Het is voor werkgevers van groot belang (ook) deze regels te kennen. Zo moet bijvoorbeeld, voordat de kosten daadwerkelijk worden gemaakt, met de werknemer overleg zijn gevoerd en moeten de afspraken schriftelijk zijn vastgelegd. Gebeurt dat pas achteraf, dan kunnen die kosten niet op de transitievergoeding in mindering worden gebracht. Het is dus verstandig hier tijdig bij stil te staan! Aarzelt u bij vragen niet om contact op te nemen met één van onze specialisten op het gebied van arbeidsrecht: Fleur Alting-Landa, Jaap de Jonge en Jeroen Quist.