De Eerste Kamer heeft op 12 juli 2016 wetten aangenomen die het mogelijk maken via internet processtukken in te dienen. Deze digitalisering wordt in fases ingevoerd. Het is de bedoeling dat de eerste fase ingaat op 1 februari 2017.De minister van Veiligheid en Justitie (VenJ) en de Raad voor de rechtspraak willen samen de rechtspraak moderniseren. Dat willen ze doen binnen het programma KEI. Het programma richt zich op het burgerlijk procesrecht en het bestuursprocesrecht. Met andere woorden: burgers of bedrijven krijgen straks  op ieder moment en vanaf ieder plek digitaal toegang tot de rechtspraak. Daarmee wordt de procedures in de rechtspraak eenvoudiger en sneller.

De minister heeft daartoe 4 wetsvoorstellen opgesteld. De Eerste Kamer heeft hier op 12 juli 2016 mee ingestemd. Het proces wordt in fases ingevoerd en zal als eerste gevolgen hebben voor professionele partijen (advocaten, gerechtsdeurwaarders). Meer informatie over deze wetsvoorstellen kunt u lezen op de website van de rechtspraak en de rijksoverheid.