Per 1 januari 2015 treden drie wetten in werking die het jeugdrecht in Nederland wijzigen. Het betreft de Jeugdwet, de Participatiewet en de wijziging van de WMO.Vanaf 2015 wordt de zorg voor jeugd volledig ondergebracht bij de gemeenten. De verantwoordelijkheden van de gemeente zijn vastgelegd in de nieuwe Jeugdwet. Aan de impact van de inwerkingtreding van deze wetten voor het jeugdrecht is in een artikel op de website van de Vereniging van Nederlandse Jeugdrechtadvocaten (VNJA) aandacht besteed. Indien u meer vragen hebt over dit onderwerp nodigen wij u uit contact op te nemen met de voorzitter van de VNJA, Cindy Koole.