Geschil over een aannemingsovereenkomst, onderhanden werk of
meer-/minderwerk?

Uw advocaat:
Caroline Haans
Jaap de Jonge