Overeenkomst opstellen, wijzigen of beëindigen? Wordt een overeenkomst niet nagekomen? Wilt u de inhoud van een contract of algemene voorwaarden laten toetsen? Behoefte aan een second opinion?

Uw advocaat:
Caroline Haans
Jaap de Jonge