Discussie over de uitleg van polisvoorwaarden? Bestaat er dekking op de polis? Geschil over de hoogte van de uitkering?

Uw advocaat:
Huib Struijk
Jaap de Jonge

 

“Ons kantoor verleent al decennia lang rechtsbijstand aan verzekeringsmaatschappijen. Dagelijks verstrekken wij adviezen, waarbij naast aansprakelijkheids- en causaliteitsvraagstukken ook onderwerpen, toegespitst op het verzekeringsrecht aan de orde komen. Het geven van adviezen over de redactie van polisvoorwaarden, beoordelen wij of er dekking verleend moet worden in complexe casussen, of er voldaan kan worden aan de bewijslast ter zake een verdenking van verzekeringsfraude en staan wij de medewerkers van verzekeraars bij wanneer er met de andere partij een regeling getroffen moet gaan worden. Ook verzorgen wij thuisbezoeken om verzekerden en andere getuigen te vragen naar de feitelijke omstandigheden. Wij stellen dan de getuigenverklaringen op schrift. Zo nodig procederen wij, maar onze eerste inzet is het op een andere (pragmatische) wijze oplossen van het probleem.

Tot slot verzorgen wij een help desk-functie voor een verzekeraar en een rechtsbijstandsverzekeraar. Afhankelijk van de vraag wordt deze beantwoord door de advocaat die bij uitstek op dat rechtsterrein (bij voorbeeld verzekerings- arbeids- consumenten- of strafrecht) deskundig is. Door de korte lijnen wordt de vraag meestal dezelfde dag nog beantwoord. Regelmatig geven wij cursussen voor de medewerkers bij de verzekeraars over specifieke onderwerpen, zoals bijvoorbeeld het bewijsrecht. Een heldere uiteenzetting met tips hoe het bewijs het beste verzameld kan worden en welke eisen de rechter in een procedure stelt aan een schriftelijke getuigenverklaring wordt gegeven, zodat de medewerkers de kennis meteen kunnen toepassen in hun dagelijkse werk.”